Keskkond ja ohutus

Lähtudes keskkonnasäästlikkusest, kliendikesksest lähenemisest ja ohutu töökeskkonna tagamisest, kaasajastame oma protsesse ja seeläbi tõstame teenuste kvaliteeti, keskkonnasõbralikkust ning klientide ja töötajate rahulolu.
Hindame regulaarselt oma tegevusega seotud keskkonnamõjusid, ennetamaks ja vähendamaks oma tegevuse kahjulike mõjude toimet keskkonnale.
Avalikkusele mõeldud teave ohutusabinõudest ning võimalikest õnnetusohtudest Akzo Nobel Baltics AS-is on leitav siit.