Meie vastutusrikas ülesanne on kaasaegsete värvi-, laki- ja liimitoodete ning nende kasutamiseks vajalike teenuste pakkumine viimistlusmaterjalide turul nii, et lõpptarbija saavutab esteetiliselt nauditava ja turvalise elu- ja töökeskkonna ning et tööprotsess pakutavate toodetega on efektiivne ja ohutu. Meie pakutav peab ületama kliendi ootuse.

Kvaliteedi tagamise aluseks on mõtteviis, et iga töö ettevõttes on suunatud kas sise- või väliskliendi vajaduste rahuldamisele ning peab looma huvipooltele olulist lisaväärtust. Kvaliteet on kõrgeimaks prioriteediks igale Akzo Nobel Baltics AS töötajale. Akzo Nobel Baltics AS valmistab töötajad ette kokkulepitud kvaliteedi saavutamiseks ning toetab initsiatiivi kvaliteedi arendamisel.

Väärtused

  • Pühendumine kliendile - loome oma klientidega kestvaid partnerlussuhteid
  • Võetud kohustuste täitmine - teeme, mida lubame
  • Püüdlus tipptaseme poole - püüame iga päev olla parimad kõiges, mida teeme
  • Võidame koos - me arendame, jagame ja kasutame oma tugevaid külgi, et võita meeskonnana

Eesmärgid

  • Olla atraktiivne aktsionäridele – vastutustundlik ja tulemuslik juhtimine
  • Olla usaldusväärne partner oma klientidele ja tarbijatele – eelarveliste ülesannete täitmine
  • Olla respekteeritud ettevõte ühiskonnas – vastutustundlik tööandja ja kogukonna hinnatud toetaja

Juhtmõtted

  • Ohutus
  • Eetilisus
  • Jätkusuutlikkus